Goed geregeld geeft rust. Dat is voor veel mensen een belangrijke reden om allerhande zaken rondom het levenseinde, al 'bij leven en welzijn' te regelen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om naasten en/of erfgenamen te ontzorgen.  In de rol van nalatenschapscoach kan ik u  helpen bij een goede voorbereiding, zodat naasten later nergens naar hoeven te zoeken of te gissen.

Het benoemen van een gevolmachtigde (medisch en financieel) is verstandig voor het geval u uw eigen zaken onverhoopt niet meer zelf kunt regelen of uw wensen met betrekking tot zorg en behandeling niet meer kunt uiten. In dat geval kunt u een beroep op mij doen in de rol van professioneel gevolmachtigde.  Het organiseren van zorg en ondersteuning, indien u daar zelf niet meer toe in staat bent, hoort daar ook bij.

                      

                           'Goed geregeld geeft rust'

 

U kunt mij ook vragen om, als professioneel executeur,  uw nalatenschap af te wikkelen na uw overlijden. Zo mogelijk bereiden wij dit samen voor, zodat een en ander conform uw eigen voorkeuren plaats vindt.

In mijn benadering staat de eigen regie van cliënten altijd voorop. Samen leggen we de persoonlijke situatie en wensen vast. U kunt alles vertrouwelijk met mij bespreken, ook de zaken die u niet makkelijk met anderen deelt.   Ik onderhoud tenminste jaarlijks contact, zodat veranderingen in de situatie of wensen niet onopgemerkt blijven.

Daarnaast bied ik praktische ondersteuning aan mensen die recent een naaste hebben verloren,  aan executeurs uit de familie- of kennissenkring en aan notarissen, bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Als er onverhoopt 'gedoe' is tussen erfgenamen, over de afwikkeling van een nalatenschap, dan kunt een beroep op mij doen voor mediation.

De continuïteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door samenwerking met mr. Marloes Boonstra van Het Erfrechtkantoor in Rogat en mr. Hermine Naves van Naves Mentorschap & Advies in Paterswolde. Want, ook voor mijzelf geldt: goed geregeld geeft rust.

Als ik (mogelijk)  iets voor u kan betekenen, laat dan een berichtje achter op de contactpagina of neem telefonisch contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. 
 
 
Rinette de Jong