Waarmee kan ik u helpen?                                                                
 
 
Ik kan:
 
........u  helpen bij het ordenen en voorbereiden van uw nalatenschap in verband met de praktische afwikkeling daarvan;
 
........u  helpen bij het opstellen van medische wilsverklaringen;
 
.......u  helpen bij het maken van een praktisch naslagwerk ten behoeve van uw naasten, nabestaanden, erfgenamen en/of executeur;
 
.......u bijstaan als medisch gevolmachtigde als u zelf niet meer (goed) kunt verwoorden wat u nog wel, of juist niet, wilt;
 
.......zorg en ondersteuning, op de plek van uw keuze,  organiseren als u die in de toekomst nodig mocht hebben;
 
.......u bijstaan als financieel gevolmachtigde als u uw zaken, om gezondheidsredenen, niet meer zelf kunt regelen;
 
.........toezicht houden op uw financieel gevolmachtigde;
 
........uw vertrouwenspersoon zijn op verschillende terreinen van het leven;
 
........uw nalatenschap afwikkelen na uw overlijden, in de rol van professioneel  executeur;
 
........u praktisch en mentaal bijstaan als u onlangs uw levenspartner heeft verloren;
 
........u begeleiden als u, als executeur, nabestaande of erfgenaam, een nalatenschap moet afwikkelen;
 

 
U kunt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij  aanvragen voordat u besluit of u van mijn dienstverlening gebruik wil maken. Tijdens, of na, dit gesprek kunt u mij verzoeken een offerte uit te brengen.
 
Staat uw specifieke situatie, vraag of behoefte hierboven niet vermeld, maar vermoedt u dat ik mogelijk toch iets voor u kan betekenen?  Neem ook dan gewoon even contact op. Mocht ik niet de aangewezen persoon zijn om uw vraag te beantwoorden, dan kan ik u wellicht doorverwijzen naar een andere professional uit mijn netwerk.
 
Indien u een beroep op mij wilt doen in de rol van professioneel executeur, gevolmachtigde (financieel en/of medisch) en/ of toezichthouder, dan dient dit te worden vastgelegd in een testament en/of levenstestament. Deze akten worden gemaakt door een notaris naar uw keuze.
 
De continu├»teit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door samenwerking met  Het Erfrechtkantoor en Naves Mentorschap & Advies
Mijn werkgebied is Assen en omstreken.
 
Zie ook: algemene voorwaarden en  privacyverklaring