Ik kan:
 
........u  helpen bij het ordenen en voorbereiden van uw nalatenschap in verband met de praktische afwikkeling daarvan;
 
........u  helpen bij het opstellen van medische wilsverklaringen;
 
.......u  helpen bij het maken van een praktisch naslagwerk ten behoeve van uw naasten, nabestaanden, erfgenamen en/of executeur;
 
 

                Waarmee kan ik u helpen ?
 
 
.......u bijstaan als medisch gevolmachtigde als u zelf niet meer (goed) kunt verwoorden wat u nog wel, of juist niet, wilt;
 
.......zorg en ondersteuning, op de plek van uw keuze,  organiseren als u die in de toekomst nodig mocht hebben;
 
.......u bijstaan als financieel gevolmachtigde als u uw zaken, om gezondheidsredenen, niet meer zelf kunt regelen;
 
.........toezicht houden op uw financieel gevolmachtigde;
 
........uw vertrouwenspersoon zijn op verschillende terreinen van het leven;
 
........uw nalatenschap afwikkelen na uw overlijden, in de rol van professioneel  executeur;
 
........u praktisch en mentaal bijstaan als u onlangs uw levenspartner heeft verloren;
 
........u begeleiden als u, als executeur, nabestaande of erfgenaam, een nalatenschap moet afwikkelen;
 
.......u begeleiden, in de rol van mediator, als erfgenamen niet helemaal  'op één lijn'  zitten en/of de afwikkeling 'stroef' verloopt,
 
U kunt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij  aanvragen voordat u besluit of u van mijn dienstverlening gebruik wil maken. Tijdens, of na, dit gesprek kunt u mij verzoeken een offerte uit te brengen.
 
Staat uw specifieke situatie, vraag of behoefte hierboven niet vermeld, maar vermoedt u dat ik mogelijk toch iets voor u kan betekenen?  Neem ook dan gewoon even contact op. Mocht ik niet de aangewezen persoon zijn om uw vraag te beantwoorden, dan kan ik u wellicht doorverwijzen naar een andere professional uit mijn netwerk.
 
Indien u een beroep op mij wilt doen in de rol van professioneel executeur, gevolmachtigde (financieel en/of medisch) en/ of toezichthouder, dan dient dit te worden vastgelegd in een testament en/of levenstestament. Deze akten worden gemaakt door een notaris naar uw keuze.
 
De continuïteit van mijn dienstverlening is gewaarborgd door samenwerking met  Het Erfrechtkantoor
Mijn werkgebied is Drenthe, Groningen en Friesland.
 
Zie ook: algemene voorwaarden en  privacyverklaring