Met wie krijgt u te maken ?

 

In de zomer van 1963 ben ik geboren in de Zaanstreek, en daar opgegroeid als jongste van een gezin met 4 kinderen. Op mijn 17e ging ik HBO-Verpleegkunde studeren in Amsterdam. Na mijn studie ben ik direct aan de slag gegaan als verpleegkundige.

Mijn carrière in de ziekenhuiswereld verliep voorspoedig: rond mijn 30e gaf ik leiding aan meerdere afdelingen en enkele jaren later was ik divisiemanager in een algemeen ziekenhuis. Naast mijn werk ben ik Gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. In 1993 ontving ik mijn ‘bul’.

In 2002 ben ik vanuit de Randstad verhuisd naar Noord Nederland. Eerst naar Friesland, en vanwege de liefde in 2007 nog wat verder oostwaarts naar Drenthe. Inmiddels werkte ik toen alweer enkele  jaren in de ouderenzorg in Groningen. Van 2008 tot 2012 was ik interim manager bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Op dit moment ben ik toezichthouder bij een zorgorganisatie in de provincie Groningen.

Eind 2012, in het jaar nadat mijn vader was overleden, koos ik voor een radicale carrièreswitch. De belevenissen rond het ziekbed en het overlijden van mijn vader, mijn ervaring als (vrijwillig) medisch gevolmachtigde en die van interim manager (c.q. trouble-shooter),  leidden er  toe dat ik in 2013 besloot om executeur, levensexecuteur en nalatenschapscoach te worden. 

Ik heb de opleiding tot executeur & levensexecuteur gevolgd bij de Nederlandse Organisatie Van Executeurs (NOVEX). Met enige regelmaat volg ik vakinhoudelijke bijscholingen, voornamelijk via de NOVEX. In de zomer van 2019 heb ik de opleiding tot mediator afgerond.

Samen met mijn echtgenoot Alexander Sluijmer woon ik in Het Schepershoes in het prachtige Peest, in Noord Drenthe. 

Tussen de bedrijven door is er gelukkig ook nog tijd voor hobby’s;  het ontvangen van gasten ontvangen in onze B&B, koken, tuineren en wandelen met onze honden.