In de zomer van 1963 ben ik geboren in de Zaanstreek, en daar opgegroeid als jongste van een gezin met 4 kinderen. Op mijn 17e ging ik HBO-Verpleegkunde studeren in Amsterdam. Na mijn studie ben ik direct aan de slag gegaan als verpleegkundige.

Mijn carrière in de ziekenhuiswereld verliep vlot: rond mijn 30e gaf ik leiding aan meerdere afdelingen en enkele jaren later was ik divisiemanager in een algemeen ziekenhuis. Naast mijn werk ben ik Gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. In 1993 ontving ik mijn ‘bul’.

 

    Met wie krijgt u te maken ?

 

 

In 2002 ben ik vanuit de Randstad verhuisd naar Noord Nederland. Eerst naar Friesland, en vanwege de liefde in 2007 nog wat verder oostwaarts naar Drenthe. Inmiddels werkte ik toen alweer enkele  jaren in de ouderenzorg in Groningen. Van 2008 tot 2012 was ik interim manager bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe.

Eind 2012, in het jaar nadat mijn vader was overleden, koos ik voor een radicale carrièreswitch. De belevenissen rond het ziekbed en het overlijden van mijn vader, mijn ervaring als (vrijwillig) medisch gevolmachtigde en die van interim manager (c.q. trouble-shooter),  leidden er  toe dat ik besloot om executeur, levensexecuteur en nalatenschapscoach te worden. Van 2013 tot 2018 verleende ik mijn diensten in franchiseverband. Sinds 1 januari 2018 ben ik werkzaam onder mijn eigen naam: Rinette de Jong, executele diensten.

Ik heb de opleiding tot executeur & levensexecuteur gevolgd bij de Nederlandse Organisatie Van Executeurs (NOVEX). Met enige regelmaat volg ik vakinhoudelijke bijscholingen, voornamelijk via de NOVEX. In de zomer van 2019 heb ik de opleiding tot mediator afgerond, zodat ik ook erfgenamen die samen ergens niet uitkomen kan helpen bij het vinden van een oplossing  voor hun geschil.

Afbeelding invoegen

Samen met mijn echtgenoot Alexander Sluijmer woon ik in het prachtige Peest, in Noord Drenthe. De dochters van Alexander zijn al uitgevlogen en daardoor hebben wij ruimte over in onze boerderij 'Het Schepershoes'. Die ruimte hebben wij benut door twee comfortabele B&B-kamers te realiseren op de bovenverdieping. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht  van een zorgorganisatie in Groningen. Behalve betaald werk doe ik vrijwilligerswerk, onder anderen bij de Stichting Vier het Leven

In de praktijk blijkt dit alles zeer goed te combineren met mijn werk als executeur en levensexecuteur. En tussen de bedrijven door is er zelfs ook nog tijd voor mijn hobby’s; gasten ontvangen in de B&B, koken, tuineren en wandelen met onze honden.